عادل فردوسی پور

جوان کلیپ در قبال ویدیو های منتشر شده مسئولیتی ندارد .